Şəhər / Rayon
 • Bütün bölgələr üzrə axtar
 • Abşeron rayonu
 • Ağcabədi rayonu
 • Ağdam rayonu
 • Ağdaş rayonu
 • Ağstafa rayonu
 • Ağsu rayonu
 • Astara rayonu
 • Babək rayonu
 • Bakı şəhəri
 • Balakən rayonu
 • Beyləqan rayonu
 • Binəqədi rayonu
 • Bərdə rayonu
 • Biləsuvar rayonu
 • Culfa rayonu
"" tapılmadı

İstifadə qaydaları

 

Saytda elan yerləşdirilməsi İstifadəçinin qaydalarla razılaşması ilə tənzimlənir.

Saytda yerləşdirilən elanların yayımlanma müddəti 30 gündür

Qaydalar

 • Mövcud elanın yenidən yerləşdirilməsi qadağandır. 
 •  
 • Elanın başlığında nömrə vəya qiymət yazılması qadağandır əks halda elan yayımlanmayacaq
 •  
 • Elana aid olmayan məlumatın yazılması qadağandır
 •  
 • Erotik şəkil yüklənilməsi qəti qadağandır, eyni zamanda, elanda (başlıq, mətn,şəkil) və ya istifadəçi adında erotik, pornoqrafik,ədəbsiz, ekstremist o cümlədən dövlət haqqinda şərh və ya fikir bildirmək, ÇOX.AZ - ın tələblərinə cavab verməyən digər məzmun və anlayışların istifadəsi yol verilməzdir,Bu sizin elanınızın ödənişli xidmətlərə (Premium, Təcili elan, Seçilən elan, Elanı irəli çək, TURBO PAKETİ) tərtib edilib-edilməməsindən asili olmayaraq,  ÇOX.AZ - saytında elanınızın silinməsi və mobil nömrənizin, elektron ünvanınızın bloklanması ilə nəticələnəcək və bərpası mümkün olmayacaq.Çünki siz qaydaları ciddi şəkildə pozmuş sayılırsınız
 •  
 • Elanı aid olduğu kateqoriyada yerləşdirin. Bu sizin elanın daha tez tapılmasına kömək edir
 •  
 • Bir elan daxilində müxtəlif  kateqoriyalara aid olan məhsulların yerləşdirilməsinə yol verilmir. (məsələn: bir elanın içində Telefon və Televizor,
 •  
 • Geyim və Mebel, Kompyuter və Fotoaparat, Velosiped və sair), yerləşdirilməməlidir
 •  
 • Elan yerləşdirərkən aktiv şəxsi nömrənizi qeyd edin,digər şəxslərin əlaqə nömrəsini qeyd etmək yol verilməzdir.Elan aktiv olduğu müddətdə istər ödənişli istər ödənişsiz olduğu halda əlaqə nömrəsinin dəyişdirilməsinə yol verilmir
 •  
 • Mövcud olanı satın,qiyməti real təyin edin
 •  
 • Qadağan olunmuş məhsulların(psixotrop,narkotik  ve sair)  və xidmətlər  olan(qeyri-qanuni fəaliyyət ve sair) elanların yerləşdirilməsi yol verilməzdir

Çox.az saytında yerləşdirilən elanları moderatorlar heç bir xəbərdarlıq etmədən yeniləyə və redaktə edə bilər

 Whatsappla elan yerləşdirmək üçün qaydalar:

Minimum 3 şəkil

Elanın adı

Elan haqqında məlumat

Elanın Qiyməti

Email ünvanı