Pullu xidmətlər

Ödənişli xidmətlər necə işləyir ?

TOP elan

  • Bunun faydalar;
  • Daha çox alıcı cəlb etməyin sürətli yoludur;
  • Elanı siyahıların başında görünməyə imkan verir. Bu, daha tez bir alıcını tapmağa kömək edəcək - çünki siyahının başındakı təkliflərə daha çox baxılır.

Seçilən elan

  • Seçilən elanın xüsusiyyətləri:
  • Elan digər elanlar arasında daha aydın görünür. Qiymət hissəsi çəhrayı rənglə rənglənir.
  • Elanı tanıtmaq üçün ən ucuz yoldur.

VİP elan

  • VİP elanın üstünlükləri:
  • Orta hesabla 10 dəfə çox baxış;
  • Orta hesabla 5 dəfə çox zəng;
  • Satışınızı bir 5 dəfə artıracaq.