Kömək lazımdır?

Sayt daxil olan bütün istifadəçilər elan yerləşdirə bilər.

Elan yerləşdirmək üçün saytın sağ üstündəki   yazılan yerə daxil olun. Mobil telefonla daxil olarkən  işarəsinə daxil olun.

Bütün lazımı sahələri doldurduqdan sonra "Elanı əlavə et" düyməsinə basın.

Elan moderatorlar tərəfindən yoxlandıqdan sonra saytda yerləşdirilir.

Məhsulunuzu vəya digər əmlakınızı daha tez satmaq üçün saytın ödənişli xidmətlərindən istifadə etməsiniz.

Bunun üçün elan səhifəsinə daxil olursunuz.  göstərilən xidmətlərdən birini seçib xidməti aktivləşdirə bilərsiniz.

Saytda 3 əsas xidmət mövcuddur.

  • VİP elan
  • TOP elan
  • Seçilən elan

VİP elan - saytın əsas girişində VİP ELANLAR BLOKUNDA göstərilir. saytda daxil olan istifadəçilər ilk öncə VİP elanları görür. Digər xidmətlərə görə daha çox baxış əldə edir.

TOP elan - saytın bütün elanlar səhifəsindəki bütün elanlardan əvvəl göstərilir. İstifadəçilər ən çox səhifənin əvvəlindəki elanlara baxırlar. 

Seçilən elan - Digər elanlar arasında qiymət göstərilən blokun arxa fonu animasiyalı rənglə rənglənir. Digər elanlar arasında rənginə görə seçilir.